Personal

Jan Willem Triemstra

Fysioterapeut – spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

Utdanning:

 • Spesialist i Barne- og Ungdomsfysioterapi, MNFF
 • Masterstudium i Rehabilitering, fordypning barn
 • Veiledningspedagogikk
 • Nevrologisk barnebehandling Vojta
 • Fysioterapi-akademiet Den Haag, Nederland, 1989

Erfaring:

 • 11 år Ski Fysioterapi for barn og ungdom
 • 13 år Kommunefysioterapeut for barn og ungdom i Ski:
  behandling og forebyggende arbeid på helsestasjon og i skolehelsetjenesten
 • 2 år Fysioterapiinstitutt for barn i Oppegård kommune
 • 1 år Rikshospitalets barnenevrologiske seksjon (Berg gård)
 • 1,5 år Frambu kompetansesenter

Annen kompetanse:

 • Motorisk utvikling
 • Habilitering
 • Nevrologi
 • Ortopedi
 • Nevromuskulære tilstander
 • Idrettsfysioterapi
 • Barn og ungdom med psykosomatiske vansker