Om Ski Fysioterapi for Barn og Unge

Med driftstilskudd fra Nordre Follo kommune er det etablert et eget fysikalsk institutt for barn og ungdom i Ski som en del av den totale kommunehelsetjenesten.

Ski Fysioterapi for Barn og Unge tilbyr spesialisert fysioterapi til barn og ungdom fra 0 til 18 år med alle typer fysiske, motoriske og nevrologiske problemstillinger. Fysioterapeuten har gjennom mange år bygget opp allsidig erfaring i behandling av barn og ungdom.

Behandlingen blir tilrettelagt i forhold til den totale livssituasjonen til hver enkelt pasient i samarbeid med foresatte. I behandlingen legges stort vekt på livsglede og mestring gjennom øvelser og tilrettelegging.

Instituttet jobber tett sammen med både den kommunale fysioterapitjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Instituttet er en del av den offentlige helsetjenesten i Nordre Follo kommune og pasienter betaler kun en offentlig fastsatt egenandel for barn over 16 år inntil frikortgrensen er nådd. For barn under 16 år er behandlingen uten egenandel.

Det er ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege til fysioterapi. Det er stor pågang på tjenesten, men alle henvendelser til Ski Fysioterapi for Barn og Unge blir vurdert etter fysioterapifaglige kriterier og i forhold til prioriteringsnøkkelen i Nordre Follo kommune.