www.sfbu.no©2009                    

 

 

Henvisning:

For behandling og oppfølging trenger man en henvisning fra en lege.

 

Fri behandling:

Alle barn under 12 år har rett på gratis behandling samt de som faller inn under sykdomslisten

 

For mer informasjon: http://www.helfo.no/helsepersonell/fysioterapeut-og-manuellterapeut/Sider/default.aspx