www.sfbu.no©2009                    

 

 

Jan Willem Triemstra

 

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF

 

Utdanning:

Utdannet som fysioterapeut ved Fysioterapi-akademiet i Haag, Nederland og deretter spesialisert seg på behandling av barn og ungdom gjennom flere kurs og etterutdanninger i motorisk utvikling, veiledning, habilitering, nervrologisk barnebehandling etter Vojta og har holdt på med en masterutdanning i rehabilitering med fordypning barn.

 

Erfaring:

Mangeårig erfaring som kommunefysioterapeut for barn og ungdom i Ski kommune med behandling og forebyggende arbeid på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. I tillegg blant annet erfaring fra Frambu, Rikshospitalets barnenevrologiske seksjon (Berg gård) og fysioterapiinstitutt for barn i Oppegård kommune.