www.sfbu.no©2009                    

Ski Fysioterapi for Barn og Unge

Med driftstilskudd fra Ski kommune er det etablert et eget fysikalsk institutt for barn og ungdom i Ski som en del av den totale kommunehelsetjenesten.

Instituttet har som mål å tilby spesialisert fysioterapeutisk oppfølging av barn og ungdom. Oppfølgingen blir tilrettelagt i forhold til den totale livsituasjonen.

Nyheter

- Det er for tiden en del ventetid for nye pasienter!